Evangeliet etter Jesus, himmelens dronning - Søndag 20. november i Moss kirke

20.11.2022

Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning

MED: Esben Esther Pirelli Benestad

Søndag 20. november i Moss kirke

Kl. 17.30 Introduksjon med oversetter, prest og forfatter Elisabeth Thorsen
Kl. 18.00 Forestillingen begynner

NB! Vær ute i god tid før introduksjonen

Ærbødighet

«Stykket er en lovprisning av kroppen slik den er skapt.»

«Benestad går kontrollert, sakte, med ærbødighet. Hen er rampete i kjeften, men saktmodig verdig i det fysiske spillet.»

«Dette er ikke et stykke som gir seg ut for å være fiendtlig innstilt til kristendommen. Snarere tvert imot.»

«Det grunnleggende budskapet er det samme som de fleste kristne trolig enes om: Størst av alt er kjærligheten.»

Karen Frøsland Nystøyl, Vårt Land

NB! Trykk på bildet for å se mer informasjon, filmer og intervjuer

Biskop Kari i Borg har som motto å være åpen, ærlig og modig. Og i en tid med utfordringer på klima, krig, polarisering mellom ulike grupper i samfunnet, kjønnsidentitet og legning - så er hun en talskvinne for å formidle håp og skape dialog med alle som ønsker det. Noe av dette tok vi en prat om i bispegården:

Evangeliet etter Jesus, himmelens dronning av Jo Clifford

De bibelske fortellingene er blant de eldste og sterkeste vi har. Men i dette evangeliet er Jesus trans.

Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning er et revolusjonerende, skeivt ritual - en sterk, poetisk og tankevekkende teateropplevelse som utfordrer faste forestillinger om kjønn, identitet og tro.

Teater Innlandet er stolt av å markere Skeivt kulturår 2022 med norgespremiere på denne banebrytende teaterprekenen med Norges egen transpionér Esben Esther Pirelli Benestad som Jesus, i Terje Strømdahls regi, med nykomponert musikk av Ingrid Frivold.

Velkommen til en litt annerledes «gudstjeneste» som åpner det radikale, kristne kjærlighetsbudskapet til å gjelde alle som historisk har vært utestengt og ekskludert på grunnlag av kjønn, legning eller identitet, men også spør hvor åpne og inkluderende vi er som samfunn.

Mer enn teater

«For Esben Esther Pirelli Benestads Jesus er kjærligheten størst av alt.»

«Bruken av intertekstualitet til å kommentere de bibelske fortellingene er dyptloddende, både poetisk og politisk.»

«Denne forestillingen er mer enn teater for mange. Etter en sommer der det for mange er blitt vanskeligere å være skeiv og mange transpersoner utsettes for hets, er kjærlighetsbudskapet viktigere enn på lenge.»

Julie Rongved Amundsen, Klassekampen

Teaterforlag: Nordiska ApS - nordiska.dk

Foto: (c) Fin Serck-Hanssen/BONO 2022

Forestillingen er støttet av Fritt Ord og Skeivt kulturår (Kulturrådet).

REGISSØR: Terje Strømdahl KOMPONIST/MUSIKER: Ingrid Frivold OVERSETTER: Elisabeth Thorsen SCENOGRAFI/KOSTYMEDESIGN: Kristin Bengtson DRAMATURG: Jørgen Strickert PRODUSENT: Ida Marie Vik

VARIGHET: Ca. 60 minutter

Kunst av aller ypperste klasse

«For dette er kunst. Faktisk kunst av aller ypperste klasse. Som utfordrer både tanken og fastlåste ideer.»

«Ingrid Frivold, komponist og musiker, fikk søndag kveld formelig glasstaket til å løfte seg over de gamle domkirkeruinene på Hamar.»

«Hvis kunsten fortsatt skal ha en funksjon, annet enn å underholde, må den sprenge grenser. Teaterstykket Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning, tilhører i høyeste grad den siste kategorien.»

Arne Ingmar Eggen, Agderposten