Mellomrommet - en helaften for håp i urolige tider

08.11.2024

Mellomrommet

Et møte med Grete Pedersen // Det Norske Solistkor // Biskop Kari M Alvsvåg // Solveig Egeland // Håpets katedral

Det Norske Solistkor

Fredag 8 november kl 17-21 i Moss kirke

Kjøp billetter HER

Foto: Bård Gundersen og Signe Fuglesteg Lukseng/Solistkoret

En kreativ møteplass - mellom en dirigent og hennes kor, en biskop og samfunnsbygger - og en kunstner, gründer og prosjektleder - som sammen maner frem håp i urolige tider.

Kunsten og kirken er twins - en sammenvevd allianse for HÅP

Foto: Håpets katedral


Mellomrommet – et sted ALT kan skje, og ALT kobles sammen

Mellomrommet - det store mellomrommet mellom det livet fylles av - og hvor musikk og andre kunstuttrykk og impulser bringes til torgs – for å gi oss et refleksjonsrom og et opplevelsesrom for tre sterke personligheter som hver bærer på visjoner om å gjøre en forskjell gjennom sitt arbeid synliggjort i kirken og kunsten. Håpets katedral, Det Norske Solistkor og Borg bispedømme har alle satt dype spor i samfunnet vårt, båret oppe av mennesker med en dedikasjon og pasjon til sitt virke. Dette skal vi projisere og feire som håpskrefter i urolige tider.

Det starter med Vorspiel med åpen kafé, mingling, og introduksjoner for kveldens program - og fortsetter med musikk og verbale innslag - og imellom er det sosiale hvilepauser for påfyll av noe for magen og noe for ganen.

Foto: Carmel Bach Festival

Grete Pedersen

Siden 1990 har Det Norske Solistkor sunget under ledelse av Grete Pedersen. Hun er internasjonalt anerkjent for sine stilsikre og musikalsk overbevisende fremføringer innenfor både barokkmusikk, klassisk repertoar og samtidsmusikk. Gjennom utstrakt konsertvirksomhet nasjonalt og internasjonalt, radioopptak, TV-opptak og plateinnspillinger er Pedersen en av Nordens mest markante dirigenter.

Hun dirigerer også orkestre, og har arbeidet med blant andre Norsk Barokkorkester, Kringkastingsorkesteret (KORK) og Det Norske Kammerkorkester. Hun har også arbeidet med kor som Nederlands Radiokor, Pro Coro Canada og The World Youth Choir. Videre har hun engasjementer i Sveriges Radiokör og The Netherlands Radio Choir. Grete Pedersen er også professor i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole.

Foto: NRK

Kari M Alvsvåg

Hva styrker og hva truer menneskeverdet i vår tid?

Et instrumentalistisk menneskesyn truer den grunnleggende forståelsen av mennesket som unikt, med en iboende, ukrenkelig verdi i kraft av å være et menneske. Andregjøring, avhumanisering og demonisering er fremtredende i krig og konflikt, og truer med å prege synet på mennesker også i Norge. Sosiale medier fremhever det vakre, vellykkede mennesket og bidrar til forakt for alle som ikke fremviser en perfekt fasade.
Hva betyr menneskeverd i 2024? Hvordan skal vi bevare vår menneskelighet? Hva kan kirken gjøre?

Menneskeverd vil si at mennesket har en spesiell verdighet i kraft av det å være et menneske. Det betyr at mennesket ikke er verdifullt fordi det kan være nyttig for andre, men fordi det har en verdi i seg selv. Siden mennesket har en spesiell verdighet, har ethvert menneske krav på å bli behandlet med nettopp – verdighet.

Til alle tider og i alle samfunn har menneskeverdet blitt angrepet, også i vårt land og i vår tid. Ofte har overgrepene ikke kommet til overflaten før i ettertid.
Å gjenkjenne overgrep på menneskeverdet er viktig for å kunne demme opp for ytterligere overgrep.

Kari Mangrud Alvsvåg ble i 1999 ordinert til prest for Sjømannskirken i Dubai. Tjenesten der gav et sterkt møte med et flerkulturelt samfunn, der samhandling mellom religiøse aktører sto sentralt. I arbeidet med opprettelsen av Dialogforum Østfold er hun oppfattet som en troverdig brobygger med gjennomføringskraft.
I åtte år arbeidet Alvsvåg som lektor og sosial-pedagogisk rådgiver ved videregående skoler. I dette arbeidet utviklet hun en kommunikasjon som nådde frem til ulike målgrupper. Kombinasjonen av pedagogikk og teologi i teori og praksis ble også en solid kunnskapsbase for arbeidet som rådgiver for trosopplæring i Borg under innføringen av trosopplæringsreformen.

Foto: Håpets katedral

Solveig Egeland

Solveig er kulturrådgiver i Borg bispedømme og har lang erfaring innen prosjektledelse i kunst, arkitektur og kultur. Hun er mest kjent for sitt kunst og miljøprosjekt OceanHope som har engasjert mange og fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2008 har hun vært kunstnerisk leder for 19 ulike installasjoner. Egeland er utdannet arealplanlegger fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og cand. mag. (med fagene nordisk språk og litteratur og sosilogi) fra universitetet i Bergen og Reykjavik.

Håpets katedral henvender seg til alle, på tvers av alder, nasjonalitet og religion. Havet er en felles ressurs og en rik kilde til liv som må bevares for de kommende generasjoner. Det er menneskehetens felles ansvar å forvalte skaperverket. - Mange leter etter et konkret prosjekt hvor de kan bidra for å gjøre håpet om en bærekraftig fremtid levende, sier prosjektleder Solveig Egeland. - Håpets katedral vil mobilisere nasjonalt og internasjonalt, og være et kreativt og viktig symbol i kampen for å ta vare på naturen, havet og verdiene som ligger der.