Slippkonsert av Håkon Paulsbergs 5 soloalbum Tirsdag 25. april kl. 19.30 i Moss kirke

Tirsdag 25. april kl 19.30 i Moss kirke

Trykk på bildet for å lese mer om Slippkonsert av Håkon Paulsbergs 5 soloalbum Tirsdag 25. april kl. 19.30 i Moss kirke

Neste konserter, de siste først:


Apr 01

Andreas Borregaard - Accordion Lørdag 1. april kl. 15.00 i Moss kirke

Facebookside og kontaktinfo

Arenas kulturprogram

Kirkegt. 19, 1531 Moss

(+47) 48192659

tor.sorby@kirkenimoss.no